Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Kierunek Informatyka

Semestr I

Artur Piękosz
- Algebra z geometrią 19/20 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1857

Semestr II

Grzegorz Gancarzewicz
- 2019/2020 WIT Informatyka Matematyka Dyskretna http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=2001

Semestr III

Małgorzata Zajęcka
- Matematyka obliczeniowa - grupa 22 L4 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1866

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 

Studia stacjonarne I stopnia

Kierunek Elektrotechnika

Semestr I

Monika Kozak
- WIEiK/stacjonarne/Elektrotechnika/semestr I oraz II http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1659


Mariusz Jużyniec, Monika Kozak, Krzysztof Wesołowski
- Wstęp do matematyki inżynierskiej http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=497

Semestr II

 Artur Piękosz
- Algebra Liniowa (Elektrotechnika, 2017) http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1274
- Algebra Liniowa-Elektrotechnika-2016 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=972
- WIEIK-Elektrotechnika-Algebra Liniowa 2015 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=744
- Algebra Liniowa-Elektrotechnika-2014 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=492
- Algebra Liniowa-Elektrotechnika 2018 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=138


Mariusz Jużyniec, Monika Kozak, Krzysztof Wesołowski,  Maciej Zakarczemny
- Analiza Matematyczna - Elektrotechnika http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=494

Kierunek Energetyka

Semestr I

Maciej Zakarczemny
- MATEMATYKA, energetyka, WIEiK, 2015. http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=679

Semestr II

Mariusz Jużyniec
- Analiza Matematyczna Energetyka http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=495

Kierunek Informatyka

Semestr I

Artur Piękosz
- Analiza matematyczna i Algebra liniowa - Informatyka WIEiK 2018/19 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1622


Artur Piękosz, Katarzyna Urbańska 
- Analiza matematyczna i Algebra liniowa - Informatyka WIEiK 2019/20 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1450


Jacek Leśkow 
- Analiza i Algebra Liniowa http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=879

Semestr II

Grzegorz Gancarzewicz
- Matematyka dyskretna WIEiK 2016/2017 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1251

Studia niestacjonarne I stopnia

Kierunek Informatyka

Semestr III

Ihor Mykytyuk
- Matematyka Dyskretna-2015lato http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=801

Semestr IV

Ihor Mykytyuk
- Matematyka Dyskretna-WIEiK/15-16 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=955

Kierunek Elektrotechnika

Semestr I

Monika Kozak
- WIEiK/niestacjonarne/Elektrotechnika/semestr I http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=1658

Wydział Inżynierii Lądowej 

Studia stacjonarne I stopnia

Kierunek Budownictwo

Semestr I

 Beata Kocel-Cynk
- matematyka http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1910

Małgorzata Zajęcka
- Matematyka - ćwiczenia gr 03 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1650


Lidia Skóra
- Matematyka 1-3 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1442


Witold Obłoza, Małgorzata Radoń, Lidia Skóra, Katarzyna Urbańska
- Matematyka - zajęcia dodatkowe http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1360


Witold Obłoza
- Matematyka potok D. semestr I http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=907


Artur Piękosz
- WIL-Matematyka-gr13-zima2013 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=349


Małgorzata Radoń
- Matematyka dla roku I 2019/2020 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=40- Matematyka dla WIL-Budownictwo grupy 10-13 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php

Semestr II

Małgorzata Zajęcka
- Matematyka - ćwiczenia gr 7 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1566

Małgorzata Radoń
- Matematyka II 2019/2020 http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=301- Matematyka gr. 10,11,12 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=776

Kierunek Transport

Semestr I

Beata Kocel-Cynk
- Matematyka ogólna http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1828

Maciej Zakarczemny
- Matematyka, transport, WIL http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=648

Studia niestacjonarne I stopnia

Kierunek Budownictwo

Semestr I

Adam Bednarz
- Matematyka dodatkowa http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=657
- Matematyka I grupa 1 http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=51
- Matematyka I grupa 2 http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=50

Semestr II

Adam Bednarz  Matematyka I grupa 2 http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=128

Studia niestacjonarne II stopnia

Kierunek Budownictwo

Semestr I

Margareta Wiciak, Monika Herzog, Katarzyna Urbańska
- Matematyka II w Inżynierii Lądowej 2018/19 http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=1164


Margareta Wiciak,  Monika Herzog, Katarzyna Urbańska
- Matematyka II w Inżynierii Lądowej 2019/20 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=589

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki  

Studia stacjonarne I stopnia

Kierunek Fizyka techniczna

Semestr II

- Algebra liniowa http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=1499

Kierunek Informatyka

Semestr I

Artur Piękosz
- Algebra z geometrią 2018/9 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1620

Semestr II

Grzegorz Gancarzewicz
- 2018/2019 WFMiI Matematyka Dyskretna http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1706

Semestr III

Ewa Strzałkowska-Kominiak
- Statystyka Matematyczna http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1470
-Statystyka Matematyczna http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1195

Kierunek Inżynieria Materiałowa

Semestr I

Sylwia Dudek
- Matematyka, Inżynieria Materiałowa, 2019/2020 http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=1998

Kierunek Nanotechnologie i Nanomateriały

Semestr I

 Beata Szemberg
- Matematyka1 - Nanotechnologia http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1374

Semestr II

Beata Szemberg
- Matematyka2 - Nanotechnologia http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=514

Studia niestacjonarne I stopnia

Kierunek Informatyka

Semestr I

Witold Obłoza
- Algebra dla niestacjonarnej Informatyki http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=1786
- Analiza Matematyczna dla Informatyki niestacjonarnej semestr I http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1193

Semestr II

Witold Obłoza
- Analiza Matematyczna dla niestacjonarnej Informatyki semestr II http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=1317

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 

Studia stacjonarne I stopnia

Kierunek Inżynieria Środowiska

Semestr I

Anna Kumaniecka
- Matematyka I http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1463

Kierunek Budownictwo

Semestr I

Eweilna Mulawa
- Matematyka 1 - Budownictwo 2018/19 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1679

Beata Kocel-Cynk 
- Analiza matematyczna 1 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1165

Artur Piękosz
- Matematyka 1B-Budownictwo-2016/17 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1163
- Matematyka 1B-Budownictwo WIŚ-2015/16 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=888
- WIŚ-Budownictwo-MatematykaIB-2014/15 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=621

Ihor Mykytyuk
- Matematyka 1A http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=661

Beata Kocel-Cynk, Artur Piękosz, Lidia Skóra 
- WIŚ-Budownictwo-Matematyka I B-2017/18 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=350

Semestr II

Ewelina Mulawa
- Matematyka 2 - Budownictwo 2018/19  http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1701

Artur Piękosz
- Matematyka 2B (WIŚ, Budownictwo 2017) http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1275
- Matematyka 2B-Budownictwo-WIŚ-2016 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=974
- WIŚ-Budownictwo-Matematyka 2B-2015 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=749
- WIŚ-Bud-Matematyka 2B-2018 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=488

Ihor Mykytyuk
- Matematyka-WIS-Grupa-5  http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=954
- Matematyka-1A-WIS-Grupa-3 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=690

Kierunek Odnawialne Źródła Energii

Semestr I

Monika Kozak
- Matematyka - OZE http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1461

Kierunek Odnawialne Źródła Energii

Semestr I

Matematyka dla kierunku Inżynieria i gospodarka wodna http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1846

Kierunek Energetyka

Semestr I

 Ihor Mykytyuk
- Matematyka-Energetyka-WM-WIEiK http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1686

Semestr II

Ewelina Mulawa
- Matematyka 2 - Energetyka 2018/19 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1729

Ihor Mykytyuk
- Matematyka-Energetyka-WM-grupa 11E1 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=952

Poza semestrami

- Matematyka http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=1911

Studia niestacjonarne I stopnia

Kierunek Budownictwo

Semestr III

Monika Kozak
- geometria analityczna http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1513

Kierunek Inżynieria Środowiska

Semestr I

 Mariusz Jużyniec
-Wstęp do matematyki http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=499

Wydział Mechaniczny

Studia stacjonarne I stopnia

Kierunek Automatyka i Robotyka

Semestr I

Adam Bednarz
- Matematyka I AiR http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=894

Semestr II

Adam Bednarz
- Matematyka II AiR http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=1015

Kierunek Informatyka

Semestr I

Lidia Skóra
- Analiza matematyczna http://elf2.pk.edu.p
- Algebra liniowa i geometria analityczna http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=865

Semestr II

Grzegorz Gancarzewicz
- 2018/2019 WM Matematyka dyskretna http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1704
- Matematyka dyskretna http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1538
- Matematyka dyskretna WM 2016/2017 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1252

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Semestr I

 Lidia Skóra
- Matematyka http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1441

Kierunek Inżynieria Produkcji

Semestr I

Grzegorz Gancarzewicz

- Inżynieria Produkcji Matematyka Semestr 1 2019/2020 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1806

- WM Inżynieria Produkcji Matematyka Semestr 1 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1612

- Matematyka Inżynieria Produkcji WM 2017/2018 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1411

Semestr II

Grzegorz Gancarzewicz
- Matematyka semestr 2 http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1539

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

Semestr I

Adam Bednarz
- Matematyka I MiBM http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=402
- Matematyka I 11M2 http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=48

Semestr II

Adam Bednarz
- Matematyka II 11M1-11M3 http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=226
- Matematyka II 11M2 http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=127

Kierunek Transport

Semestr I

Marek Malinowski 
- Matematyka-kierunek-Transport  http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1375

Studia stacjonarne II stopnia

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

Semestr I

Adam Bednarz
- Matematyka 41M1 http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=486

Studia niestacjonarne I stopnia

Kierunek Mechanika I Budowa Maszyn

Semestr I

Adam Bednarz
- Matematyka 81M1 http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=897

Sylwia Dudek
- Matematyka, Mechanika i Budowa Maszyn, 2019/2020 http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=2020

Kierunek Pojazdy Samochodowe 

Semestr I

Sylwia Dudek
- Matematyka, Pojazdy Samochodowe, 2019/2020  http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=2021

Kierunek Automatyka i Robotyka

Semestr I

Adam Bednarz
- Matematyka 81A1 http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=1453

Studia niestacjonarne II stopnia

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

Semestr I

Adam Bednarz
- Matematyka 91M1 http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=1454

Kursy dla szkół

Adam Bednarz

- Matematyka dla I klas szkół średnich  http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=1518
- Matematyka TB klasa II  http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=390
- Matematyka TB klasa III  http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=1010
- Matematyka TB klasa IV  http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=1011

Anna Kumaniecka

- Matematyka Katolickie Liceum Ogólnokształcące http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=1214

Małgorzata Radoń

- Matematyka dla III klasy PK IV LO http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=862
- Matematyka dla II klasy PK IV LO http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=612
- e-POMoST IV LO http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=1835

Katarzyna Urbańska

- Matematyka2_XLO http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=837
- Matematyka1_XLO http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=836

Mariusz Jużyniec

- Współpraca PK z XII LO w Krakowie - Matematyka http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=498

Beata Szemberg

- Matematyka III - VII LO http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=294
- Matematyka II - VII LO http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=293
- e-POMoST VII LO  http://elf2.pk.edu.pl/enrol/index.php?id=292