Deklaracja wyboru pracy dyplomowej

Druk deklaracji wyboru tematu pracy dyplomowej

Studia I stopnia Matematyka Stosowana

   Tematy prac inżynierskich DO WYBORU


Tematy prac inżynierskich WYBRANE, OBRONA 2024


Wytyczne dla autorów prac dyplomowych inżynierskich
Lista zagadnień na egzamin inżynierski 2023/24