Kursy dla studentów PK

Nauczyciele akademiccy Katedry Matematyki Stosowanej kształcą studentów na prawie  wszystkich wydziałach Politechniki Krakowskiej  w zakresie przedmiotu Matematyka ogólna oraz (w zależności od potrzeb danego wydziału oraz kierunku studiów) bardziej szczegółowych dziedzin matematyki takich jak: Analiza matematyczna, Algebra, Algebra liniowa z geometrią analityczną, Matematyka dyskretna, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.

Kierunek Matematyka (o profilu ogólnoakademickim)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku ogólnoakademickim Matematyka. Studenci kierunku mogą wybrać jedną z dwu specjalności – Matematyka w finansach i ekonomii oraz Modelowanie Matematyczne.

Kierunek ten prowadzony na poziomie studiów I i II stopnia otrzymał pozytywną ocenę w wyniku oceny programowej przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną. Uchwała Prezydium PKA nr 218/2021 z 25.03.2021 r. Kolejna ocena w roku akademickim 2026/2027.

Kierunek Matematyka (o profilu praktycznym)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji prowadzi studia pierwszego stopnia na kierunku praktycznym Matematyka stosowana. Studenci kierunku mogą wybrać jedną z trzech specjalności – Matematyka w finansach i ekonomii, Matematyka z informatyką i Analityka danych.

Pismo przewodnie zgody MNiSW na utworzenie kierunku