Publikacje pracowników Katedry Matematyki Stosowanej:

biuro / kontaktZainteresowania naukowePublikacje
prof. dr hab.  Orest ARTEMOVYCH Pok.304/12, 
tel. 12 628 29 89
orest.artemowicz@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka 
Algebra
dr Adam BEDNARZ Pok. 305, 
tel. 12 628 29 82
adam.bednarz@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
Analiza funkcjonalna
mgr Aleksandra BednarzPok. 304/13,
tel. 12 628 29 52
aleksandra.bednarz@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
Analiza funkcjonalna
dr Anna BISTROŃ Pok. 304/13, 
tel. 12 628 29 52
anna.bistron@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
Równania rożniczkowe, układy dynamiczne
dr Sylwia DUDEK Pok. 304/13, 
tel. 12 628 29 52
sylwia.dudek@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
Równania różniczkowe
dr Elżbieta GAJECKA – MIREK Pok. 311/10,
tel. 12 628 29 49
elzbieta.gajecka-mirek@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
Statystyka matematyczna
dr Grzegorz GANCARZEWICZ Pok. 304/15, 
tel. 12 628 29 61
grzegorz.gancarzewicz@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
Matematyka dyskretna, teoria grafów
dr Magdalena GRZECH Pok. 304/15, 
tel. 12 628 29 61
magdalena.grzech@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka 
Teoria mnogości, topologia
dr Monika  HERZOG Pok. 306, 
tel. 12 628 29 94
monika.herzog@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
Teoria aproksymacji
dr hab. Włodzimierz JELONEK , prof. PKPok. 311/8, 
tel. 12 628 29 88
wlodzimierz.jelonek@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
Geometria różniczkowa
dr Mariusz JUŻYNIEC Pok. 311/5, 
tel. 12 628 29 87
mariusz.juzyniec@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
Równania różniczkowe, analiza funkcjonalna
dr Beata KOCEL-CYNK Pok. 305, 
tel. 12 628 29 82
beata.kocel-cynk@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
Geometria subanalityczna
dr hab. Jan KOROŃSKI, prof. PKPok. 306, 
tel. 12 628 29 94
jan.koronski@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
Równania różniczkowe, historia matematyki 
Nauki humanistyczne – Historia 
Historia nauki
dr Monika KOZAK Pok. 304/14, 
tel. 12 628 29 28
monika.kozak@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
Równania różniczkowe, analiza funkcjonalna
dr Krzysztof KRÓLPok. 311/10,
tel. 12 628 29 49
krzysztof.krol@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
Analiza funkcjonalna
dr Kamil KULAR Pok. 304/14, 
tel. 12 628 29 28
kamil.kular@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
dr Marek MALINOWSKI  Pok. 306, 
tel. 12 628 29 94
marek.malinowski@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
Rozmyte i wielowartościowe stochastyczne równania różniczkowe
prof. dr hab. Władimir MITIUSZEWPok. 311/9,
tel. 12 628 29 71
wladimir.mitiuszew@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
Analiza zespolona
Nauki inżynieryjno-techniczne –
Informatyka techniczna

Symulacje komputerowe, materiały kompozytowe
mgr Ewelina MULAWA Pok. 304/14, 
tel. 12 628 29 28
ewelina.mulawa@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
dr hab. Ihor MYKYTYUK , prof. PKPok.304/12, 
tel. 12 628 29-89
ihor.mykytyuk@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka 
Geometria
dr Witold OBŁOZA Pok. 304/14,
tel. 12 628 29 28
witold.obloza@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
Równania różniczkowe, analiza funkcjonalna
dr Katarzyna PAŁASIŃSKA Pok. 311/5, 
tel. 12 628 29 87
katarzyna.palasinska@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
Logika matematyczna, algebra uniwersalna
dr Artur PIĘKOSZ Pok. 305, 
tel. 12 628 29 82
artur.piekosz@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
Topologia uogólniona
prof. dr hab. Anatolij PRYKARPATSKI  Pok. 311/3, 
tel. 12 628 29 78
anatolij.prykarpatski@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka 
Równania różniczkowe, fizyka matematyczna 
Teoria operatorów i analiza funkcjonalna
dr  Jan PUDEŁKOPok. 306, 
tel. 12 628 29 94
jan.pudelko@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
Statystyka matematyczna
dr Małgorzata RADOŃ Pok. 305, 
tel. 12 628 29 82
malgorzata.radon@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka 
Równania różniczkowe, analiza funkcjonalna
dr Natalia RYŁKOPok. 311/9,
tel. 12 628 29 71
natalia.rylko@pk.edu.pl
Nauki matematyczne –
Matematyka
Analiza zespolona

Nauki inżynieryjno-techniczne –
Informatyka techniczna
Symulacje komputerowe, modelowanie
dr Lidia SKÓRA Pok. 311/10, 
tel. 12 628 29 49
lidia.skora@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka 
Równania różniczkowe, analiza funkcjonalna
dr Marcin SKRZYŃSKI Pok. 304/13, 
tel. 12 628 29 52
marcin.skrzynski@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
Geometria algebraiczna i teoria macierzy
dr Lech SŁAWIK Pok. 304/11, 
tel. 12 628 29 84
lech.slawik@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
Równania różniczkowe
dr inż. Bartosz STAWIARSKI Pok. 304/13, 
tel. 12 628 29 52
bartosz.stawiarski@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
Analiza szeregów czasowych, modelowanie rynków finansowych
dr Beata STRYCHARZ-SZEMBERG  Pok. 304/13, 
tel. 12 628 29 52
beata.szemberg@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
Dydaktyka matematyki,
Równania całkowe,
Problemy odwrotne
dr Witold SZCZECHLAPok. 304/11,
tel. 12 628 29 84
witold.szczechla@pk.edu.pl
Nauki matematyczne –
Analiza matematyczna, układy dynamiczne,
Gry stochastyczne,
Kombinatoryka,
Analiza ryzyka,
Konkursy matematyczne
dr Katarzyna URBAŃSKA pok.304/13,
 tel. 12 628 29 52
katarzyna.urbanska@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
Równania różniczkowe
dr Krzysztof WESOŁOWSKI Pok. 304/14, 
tel. 12 628 29 28
krzysztof.wesolowski@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
dr Margareta  WICIAK Pok. 311/10, 
tel. 12 628 29 49
margareta.wiciak@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
Równania różniczkowe
dr Małgorzata ZAJĘCKA Pok. 304/14, 
tel. 12 628 29 28
malgorzata.zajecka@pk.edu.pl
Nauki matematyczne – Matematyka
dr Maciej ZAKARCZEMNY Pok. 304/14, 
tel. 12 628 29 28
mzakarczemny@pk.edu.pl
strona www
Nauki matematyczne – Matematyka
Teoria liczb
PRACOWNICY EMERYTOWANI:dr hab. inż. Anna KUMANIECKA Pok. 311/2, 
tel. 12 628 29 81
pukumani@cyf-kr.edu.pl

dr Stefania KRAKOWIAK Pok. 311/2,
 tel. 12 628 29 81
stefania.krakowiak@pk.edu.pl

dr Kazimierz WARCHULSKI Pok. 311/10, 
tel. 12 628 29 49
kazimierz.warchulski@pk.edu.pl