Covid – restrykcje i zalecenia

W związku z ogólnopolskim wzrostem liczby zachorowań na Covid-19 i napływającymi na PK wytycznymi z Sanepidu – przypominamy wszystkim pracownikom, studentom i doktorantom o obowiązku stosowania zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią COVID-19 na Politechnice Krakowskie. Prosimy także o regularne sprawdzanie aktualizowanych na bieżąco aktów prawnych, zasad i procedur obowiązujących na uczelni w specjalnej sekcji na stronie głównej PK „Aktualne informacje w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na PK”

Link do w/w strony:   
Aktualne informacje w związku z przeciwdziałaniem
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na PK

Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizowanych na bieżąco aktów prawnych, zasad i procedur obowiązujących na uczelni w specjalnej sekcji na stronie głównej PK „Aktualne informacje w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na PK”

Przypominamy o obowiązku:

  • zakrywania ust i nosa za pomocą maseczek na terenie Politechniki Krakowskiej, w szczególności, szczególnie w salach dydaktycznych, zarówno podczas zajęć jak i przed i po ich zakończeniu, w ciągach komunikacyjnych, korytarzach, pomieszczeniach wspólnych, podczas wszelkich narad, spotkań, posiedzeń organów i ciał kolegialnych, w pomieszczeniach biurowych, podczas przyjmowania klientów
  • zachowywania bezpiecznej odległości między osobami (1,5 m),
  • dezynfekowania rąk przed i po wejściu do pomieszczeń biurowych, sal dydaktycznych, pomieszczeń w których odbywają się spotkania, narady, posiedzenia,
  • ograniczania kontaktów bezpośrednich do niezbędnego minimum, stosowania przede wszystkim środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej,

W przypadku wystąpienia objawów sugerujących chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 (gorączka, duszności, utrata węchu, utrata lub zaburzenia smaku) pozostanie w domu i skontaktowanie się z lekarzem. Obowiązuje też uaktualniona procedura powiadamiania o zakażeniu i podejrzeniu zakażenia.