Praktyki studenckie

W związku z licznymi pytaniami w sprawie odbywania obowiązkowych praktyk studenckich, informujemy, że:

  • Zgodnie z § 3 Regulaminu praktyk studenckich na WIiT : „Program praktyki winien być związany ze studiowanym kierunkiem oraz być zgodny ze zdobywaną wiedzą w czasie trwania studiów.[…] W ramach praktyki, praktykant wykorzystuje tę wiedzę przy realizacji określonych zadań.”
  • Porozumienie w sprawie praktyk nie jest wymagane przez Uczelnię; podpisywane jest w przypadku, gdy żąda tego jednostka przyjmująca studenta na praktykę.
  • Porozumienie winno być podpisane przed rozpoczęciem praktyki. Porozumienia bez podpisu ze strony jednostki przyjmującej na praktyki nie będą przyjmowane.

Wszelkie informacje dotyczące odbywania praktyk studenckich znajdują się na stronie WIiT, pod linkiem:

informacje o praktykach studenckich