Zarządzenia Rektora dotyczące organizacji zajęć w najbliższym okresie


Zarządzenie nr 80 z 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 54 Rektora PK z dnia 22 maja 2020 r. <http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=3357> Opublikowano: 19-08-2020

Zarządzenie nr 81 z 13 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 53 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania i wydawania dyplomów ukończenia studiów w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Krakowskiej i wykonywania przez pracowników pracy zdalnej <http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=3358>